Els nostres espais

Aules adaptades al nivell maduratiu de l’infant
Espais d’higiene diferenciats
Espai exterior amb sorral, hort i gespa artificial
Cuina
Serveis adaptats

El Guirigall Gavà

El Guirigall L’Hospitalet Moragas

El Guirigall L’Hospitalet Saurí

El Guirigall Sant Feliu