AVÍS LEGAL I LOPD

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les següents dades:

El titular d’aquesta website: ASSOCIACIO PEDAGÒGICA EL GUIRIGALL

L’Escola Guirigall amb domicili a RBLA.SALVADOR LLUCH , 9. 08850 GAVÀ

CIF: G-66051194
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya.
Codi de centre El Guirigall Sant Feliu: 08060435

Codi centre El Guirigall Gavà: 08069301
Codi centre El Guirigall L’Hospitalet: 08061531
Codi centre El Guirigall L’Hospitalet Saurí: 08070477

Correu electrònic de contacte: hospitalet@escolaelguirigall.com

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de L’Escola Guirigall
L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de L’Escola Guirigall o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L’Escola Guirigall no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web.
L’Escola Guirigall no garanteix que el servidor web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys que es puguin derivar de virus informàtics ni de desconnexions del servei per causes alienes. L’Escola Guirigall no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web.
L’Escola Guirigall no es fa responsable de la informació que aparegui a l’accedir als enllaços a pàgines externes a aquesta. Així mateix, L’Escola Guirigall es reserva el dret a modificar de forma unilateral els continguts de la web, sense previ avís i en qualsevol moment.

L’ús d’aquesta web implica conèixer i acceptar les condicions contingudes en aquest advertiment legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Escola Guirigall és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular.

RESPONSABILITAT

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.
Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

PROTECCIÓ DE DADES I LSSICE

Segons el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades per tal d’atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.
Els destinataris de la informació són els responsables de L’Escola Guirigall i les entitats vinculades a l’Escola. Només cedirem seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.
Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.
En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via del procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de desembre .
El responsable de la Base de Dades és L’Escola Guirigall. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal de l´Hospitalet de Llobregat ( 08901 ), c/ Francesc Moragas 44-48, mitjançant l’adreça de correu electrònic hospitalet@escolaelguirigall.com o trucant al 93 261 26 37.

CONSENTIMENT DE L’USUARI

En el moment d’enviar un formulari, l’usuari accepta que ha estat informat i dóna consentiment a aquesta política de privacitat i protecció de dades.

En tot moment, l’usuari es fa responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades facilitades, i declara de forma expressa que compta amb l’edat mínima legal per a la tramesa d’informació.

Igualment l’informem – conforme amb l’establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) que, mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal, vostè ens està autoritzant de forma expressa que li enviem comunicacions institucionals, comercials o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d’aquestes comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de la seva voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les direccions indicades en aquest advertiment legal, indicant com a referència al sobre o a l’assumpte del correu: “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.

SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la base de dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d’un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999).

US D’ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

L’Escola Guirigall l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar cookies de tercers, pot trobar més informació al següent enllaç: https://www.google.com/policies/technologies/types/

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox: http://goo.gl/F5pHX

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web.L’Escola Guirigall no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

L’Escola Guirigall pot modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents i seran substituïdes per la seva modificació.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre L’Escola Guirigall i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.